Odborná stáž

28. 4. – 30. 4. 2023 sa zúčastnila študentka Natália Piteková z II. A triedy hotelovej akadémie odbornej stáže, ktorá prebiehala v priestoroch cocktail baru MIRROR v Bratislave. Študentka ako jediná zo súťažiacich získala ocenenie v 1. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže TURIEC INTERNATIONAL BARTENDER CUP 2023. Pod vedením prvotriednych barmanov získala veľa nových vedomostí, zručností a skúseností. Zároveň si žiačka overila jazykové schopnosti pri komunikácii so zahraničnými hosťami. Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi Marcinovi za spoluprácu.

Zuzana Danková, MOV