Workshopy Poznaj svoju pamäť, Podnik a podnikanie

Dňa 27. 4. 2023 prebehli v našej škole workshopy, ktorými sprevádzali lektori z občianskeho združenia Mladý podnikavec. Workshopy boli zamerané na rozvoj podnikateľských zručností, cvičenia pamäti, praktické hry a ako bonus ilúzie. Workshopu na tému Podnik a podnikanie sa zúčastnili žiaci II. A a I. P2 triedy. Žiaci tried IV. A a IV. H absolvovali druhý workshop Poznaj svoju pamäť.

Oba workshopy mali u žiakov veľmi pozitívnu odozvu, témy boli pre nich prínosné a poučné.

Ing. Marcela Kašubová, Ing. Eva Polačková