Prednáška o ochrane spotrebiteľa

Dňa 20. 3. 2023 sa naši žiaci z tried IV. I, III. C1, III. I2 a I. P2 zúčastnili prednášky o ochrane spotrebiteľa. O aktuálnych témach v tejto oblasti im prednášal Mgr. Pavel Pavlovkin z Európskeho spotrebiteľského centra Ministerstva hospodárstva SR. Okrem užitočných informácií získali žiaci aj vecné odmeny za úspešné riešenie vedomostnej hry Spotrebiteľ v akcii.

Ing. Mária Janíčková