Pozvánka na deň otvorených dverí

Dovoľujem si Vás pozvať na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať
9.11. 2022 o 9.00 hod.
v PPV reštaurácie Beskyd, Staničná 7, Čadca.
Tešíme sa na Vašu účasť.
SOŠ obcchodu a služieb Čadca