Duálne vzdelávanie

Chceš sa vzdelávať a zároveň nadobudnúť prax už počas školy?

Chceš praxovať v atraktívnom prostredí?

Chceš sa veľa naučiť a rozvíjať?

Našim snom je vybudovať reštauráciu novej generácie. Prostredie, ktoré je útulné, ale zároveň inšpirujúce. Ponúknuť kuchyňu, ktorá je založená na čerstvých regionálnych surovinách a na poctivom varení, ale zároveň využívajúca fantáziu našich vynikajúcich kuchárov. Mať personál, ktorý je vysoko profesionálny, ale zároveň priateľský, ochotný a ľudský.

Pozri našu ponuku pre žiakov duálneho vzdelávania a ak sme ťa zaujali, zašli nám vyplnenú prihlášku.

Kysucká koliba_prihláška

Výhody duálneho vzdelávania u nás:

Učebná zmluva  so žiakom od 1. ročníka strednej školy

Praktické vyučovanie –  na svojej prevádzke pod vedením vlastných inštruktorov

Hmotné zabezpečenie – stravovanie, ochranné pracovné prostriedky

Finančná podpora – mesačné podnikové štipendium

Odmena za produktívnu prácu – vykonanú počas praktického vyučovania

Brigáda počas školských prázdnin – a nad rámec praktického vyučovania

Pracovné miesto pre úspešných žiakov

Kontakt:

Ing. Alfréd Schmeister, Kysucká koliba

www.kysuckakoliba.sk

info@kysuckakoliba.sk

+421911 606 084

Oščadnica